Countrybox.info
Twitter Facebook Google Plus Linkedin
シティ情報
ホテル
フォト
空港

Nizhniy Novgorod概要

Nizhniy NovgorodはNizhny Novgorod Oblastに位置し、Nizhny Novgorod Oblastの人口の38.79パーセントを表す1,284,164住民を持っています。Nizhniy Novgorod時間帯は、Europe/Moscowです。

Nizhniy Novgorodの通貨コードはRuble (RUB)です,ダイヤル・コードは+7です。

あなたは観光客やビジネスマンであれば、あなたはNizhniy Novgorodのホテルのリストを見つけることができます。

Nizhniy Novgorod現在時刻

Nizhniy Novgorod
Time zone : Europe/Moscow

Zone : MSK/MSD Moscow Standard Time | UTC : +04:00 hours | DST : +04:00 hours

現地時間:
Local time in Nizhniy Novgorod
時間帯:
Europe/Moscow
資本:
Nizhniy Novgorod
人口:
1,284,164
標高
141 m
通貨:
Ruble
ダイヤルコード:
+7

Nizhniy Novgorod近郊の空港

空港シティディスタンス
Sormovo AirfieldNizhniy Novgorod13キロ
Nizhny Novgorod Strigino International AirportNizhny Novgorod17キロ
Mius AirportSarov159キロ
Ivanovo South AirportIvanovo199キロ
Ivanovo North Air BaseIvanovo202キロ

Nizhniy Novgorodと主要都市間の距離

場所距離